منبع: شرکت سازه گستر سایپا
تاریخ: 1396/07/30

یک دستگاه لیفتراک 12 تنی

دانلود اسناد
برای دریافت اسنادمناقصه به آدرس کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج، شرکت سازه گستر سایپا، طبقه همکف، امور ارتباطات مراجعه نمایید. یا با شماره 48912090 تماس حاصل فرمائید.